RSS

Tag Archives: YCC 2014 awards

Pagkilala sa Pinakamahuhusay na Lunsarang Pelikula ng 2014

Patrick D. Flores at J. Pilapil Jacobo

Iginagawad ang Pinakamahuhusay na Lunsarang Pelikula ng 2014 sa Dagitab, Nick & Chai, at Sonata Maria.

Makasaysayan ang romanse sa Dagitab ni Giancarlo Abrahan dahil sa pagsaluysoy nito sa buhay-erotiko ng mga intelektwal sa pamantasan. Tampok ang tambalan nina Nonie Buencamino at Eula Valdes, naitatangi ng pelikula ang dusa at kasiyahan na lubos na naglalangkapan habang nakikipagbuno ang mga palaisip sa sariling hindi natitinag ang lumbay at sa lipunang higit pang dakila ang kalungkutan, sapagkat anuman ang pagkalugmok na tumatambang, nagbabadya lagi ang mga pansamantalang alab na maparirikit pa ng panahon na sa maluwalhating hilagyo ay salitang bumubungad at nagpapahimakas.

Giancarlo Abrahan and still from Dagitab

Giancarlo Abrahan and still from Dagitab

Sanaysay sa dalamhati ang Nick & Chai nina Cha Escala at Wena Sanchez. Ganunpaman, hindi tinuturol ng dokumentaryo ang nakasanayang indignidad na matagal nang ipinaloob sa mga salaysay hinggil sa sakuna, na para bang ang tanging kalikasan ng tao sa harap ng trahedya ay ang maglunoy sa mga lumipas at tuluyan nang nawala. Nananatili ang tanaw sa isang lugar kung saan hindi maikakaila ang gayong kawalan, subalit maaari ring kilalanin ang umuusbong na kasanayan na igalang ang nananatiling lakas ng kalooban na lumulan sa mga duyan ng magiting na lipunan.

Wena Sanchez (left) and Cha Escala and still from Nick & Chai

Wena Sanchez (left) and Cha Escala and still from Nick & Chai

Sa unang malas, ensayo sa palasak nang sipat sa kamalayang eksistensyal ang Sonata Maria (Ug Ang Babayeng Halas ang Tunga sa Lawas) ni Bagane Fiola, ngunit may kabihasnan ang pelikula sa paglayas mula sa baog na kadiliman ng narsisismo sa kasalukuyan. Sa halip, marangya ang hulagwayan sa sarikulay na liwanag ng kabataang isip na tapat sa kanyang mga kinakaharap na guwang kaya’t nagagawan ng paraan na kipilin ang silakbo at patiningin ang pagdaramdam ng sariling unti-unti at isa-isang niyayakap ang mga murang pangarap na katambal naman talaga ng mga mahal na kasawian.

Bagane Fiola and still from Sonata Maria

Bagane Fiola and still from Sonata Maria

 
Leave a comment

Posted by on 04 May 2015 in Philippine Film

 

Tags: , , ,

Pagkilala sa Pinakamahusay na Sinematograpiya at Disenyong Biswal ng 2014

JPaul S. Manzanilla

Nominado ang mga sumusunod: Mariquina, Sasha Palomares (cinematography) and Aped Santos (production design); Sonata Maria, Wrap Meting and Mark Limbaga (cinematography) and Bagane Fiola, Orvil Bantayan, Mandy Velasco, Lulu Amorado, and Louie Daniel (production design)

Inangkupan ng mga eksena ng Mariquina ang tahimik na pag-uusap sa pelikula. Nagbababad ang kamera sa mga sandali ng pagsasamahan ng isang pamilya: ama sa anak na babae, asawa sa asawa, lalake sa iba pa niyang babae, anak na babae sa kanyang ina, at anak na babae sa ibang babae ng kanyang ama. Maliit lamang ang lokalidad na binabagtas (ang bayan ng Marikina) ngunit nailakad ang mga pait ng paglikha ng sapin sa paa sa pasakit na dulot ng nagbabagong pre-industriyal na ekonomiya at paghahanap ng sagot hinggil sa buhay, kamatayan, at pagsasama ng nagmamahalang tao.

Sinikap naman ng Sonata Maria na tugaygayin ang kaisipan ng isang binatang nagkakaroon ng krisis sa kanyang pag-iral. May mga pagkakataong ginugulat tayo at dinadala sa mga delusyong tanging makikita sa isang taong hinahanap ang kanyang sarili at pilit nilulutas ang mga suliranin ng kanyang buhay. Naging mapaglaro ang pelikula sa paglalakbay sa lungsod ng isang taong walang kapaguran sa pag-iisip. Makinis ang takbo ng naratibo mula sa kasulok-sulukan ng kaisipan hanggang sa bukas na espasyo ng pakikisalamuha sa ibang tao.

Dagitab4

Nagwagi ang Dagitab bilang pinakamahusay na sinematograpiya at disenyong biswal dahil sa maningning nitong paglalarawan ng pag-aapuhap ng layunin sa nakababagot na pananatili sa isang makitid na mundo. Maiibigan ang isang eksena sa dalampasigan na tila hinihila na tayong sumama sa agos patungo sa kawalan habang ang dalawang nagmamahalan (o magmamahalan pa lang? o hinahanap lang ang sarili?) ay dikit na dikit sa isa’t isa. Dinala tayo ng naratibo sa mga karaniwan nang eksena sa bahay, sa campus, sa gubat, sa bundok, at upang mahanap ang dagitab na magbibigay-sigla sa tila walang katuturang buhay.

Tinatawagan sina Rommel Sales, cinematographer, at Whammy Alcazaren at Thesa Tang, production designers, upang tanggapin ang gawad.

(l-r) Whammy Alcazaren, Thesa Tang, Rommel Sales

(l-r) Whammy Alcazaren, Thesa Tang, Rommel Sales

 
Leave a comment

Posted by on 02 May 2015 in Philippine Film

 

Tags: ,

YCC Awards Rites Postponed

ycc+logoThe awarding ceremony of the Young Critics Circle for the best in Philippine cinema for 2013 has been postponed indefinitely as a result of the shift of the academic calendar of the University of the Philippines. YCC awards rites are financially supported by UP’s Office of Initiatives for Culture and the Arts (OICA).

We will announce the new date of the ceremony as soon as the date is finalized.

 

 
Leave a comment

Posted by on 30 April 2014 in Philippine Film

 

Tags: