RSS

Tag Archives: Puti

Pagkilala sa Pinakamahuhusay na Lunsarang Pelikula ng 2013

J. Pilapil Jacobo

Sa kauna-unahang pagkakataon, kinikilala ng Film Desk ng Young Critics Circle sa taong 2013 ang Pinakamahuhusay na Lunsarang Pelikula o Best First Features: Angustia, Puti, Ang Turkey Man Ay Pabo Rin.

Inilalahad ng Angustia ni Kristian Sendon Cordero ang isang tesis post-kolonyal hinggil sa relihiyon, na pangunahing pamaraan ng pananakop mula noong ikalabing-anim na dantaon. Ayon sa imahinasyon ni Cordero, may nagsakatawan sa lupain ng sinusupil na katutubo: ang demonyo; at ang pagsasakatawang ito ay kinanlong sa kaloob-looban ng simbahan. Hindi man isang orihinal na kaisipan, maaaring sa pagkakataong ito pa lamang nasaksihan sa sine, at sa isang masinsinang paraan, ang gayong materyal na katotohanan ng espiritwalidad.

Kristian Sendon Cordero (right) on the set of Angustia

Kristian Sendon Cordero (right) on the set of Angustia

Sa Puti ni Mike Alcazaren, muli, napagtitibay ang kapangyarihan ng sining biswal bilang pangunahing idyoma ng pelikula. Sa patnubay ng ganitong gawi, nasusuri rin ang usapin ng awtentisidad na nakataya sa anumang pagdulog sa kakanyahan ng representasyon, lalo na sa daigdig na sinisipat ng napaglalalangan ding pandama ayon sa simulain ng mata.

Mike Alcazaren (left) on the set of Puti

Mike Alcazaren (left) on the set of Puti

Magaan at magiliw ang pagturing ni Randolph Longjas sa ulayawan ng Pilipina at Amerikano sa Ang Turkey Man Ay Pabo Rin, ngunit katumbas ng masayahing asta na ito sa harap ng mapait na realidad ng diaspora ang malalalim na paglilimi hinggil sa suliranin ng mga pagtatagpong trans-kultural na may pagkiling sa posibilidad ng kapatawarang pangkasaysayan dulot ng pamamalagi sa higit na mapagpalang pook ng pagmamahal.

Randolph Longjas (foreground) on the set of Ang Turkey Man Ay Pabo Rin

Randolph Longjas (foreground) on the set of Ang Turkey Man Ay Pabo Rin

 
 

Tags: , , ,