RSS

YCC Citation for Best Sound and Aural Orchestration of 2012

06 Sep

Aristotle Atienza

Ang Pinakamahusay na Tunog at Orkestrasyong Awral ay tumutukoy sa paglalapat ng mga aspektong may kinalaman sa tunog sa pelikula: musika, likas na tunog, sound effects habang ang mga ito ay isinasalungat sa o inaayon sa lengguwahe ng mga imahen, at kung gayon ay nagiging makahulugang sistema ng pananagisag mismo.  Iginagawad ang Pinakamahusay na Tunog sa sound engineer at sa tagapaglapat ng musika.

kalayaan-ditoy

Mahirap nang makita ang pelikula nang wala ang tunog.  Kinikilala ang musika at tunog hindi lamang bilang suporta o tulong sa makapangyarihang rehimen ng nakikita (visible) kundi bilang tauhang nakikipagtalaban sa galaw ng mga larawan.  Sa ingay na dala ng mga pelikula ng nakaraang taon, higit na mangingibabaw ang kahusayan ng musika at disenyo ng tunog sa mga pelikulang nominado rin bilang pinakamahusay na pelikula, Kinikilala ang mga pelikulang Ang Paglalakbay ng mga Bituin sa Gabing Madilim, Kalayaan, at Qiyamah, sa talaban ng ugong ng natural, ng mga naninirahan, ng mga taga-loob, at ang pakikipagtunggalian o pakikipagsabayan nito sa dagundong ng artipisyal, ng mga taong-labas bitbit ang mga bakal at makina ng siyudad.

qiyamah-raphael

Subalit dalawa sa tatlong pelikulang nabanggit ang tatanghalin ng Film Desk ng Young Critics Circle (YCC) na nagtataglay ng pinakamahusay na tunog at orkestrasyong awral sa dalawang pelikula.  Ipinagkakaloob ito sa mga pelikulang Kalayaan at Qiyamah.  Sa pagsasalita at pagsasalaman ng musika at tunog ng kalikasang sinasakop at sumasakop, upang punan ang panghihimasok ng pag-iisa sa pagtatanggol ng sarili at bayang nasa bingit ng kabaliwan, binibigyan ng pagkilala ang musika ni Teresa Barrozo at disenyo ng tunog ni Ditoy Aguila para sa pelikulang Kalayaan.  Samantala, sa paglikha ng tunog ng kapaligirang naninimbang sa loob at labas ng komunidad ng mga naniniwala nang hindi tumatahak sa posibilidad ng abusong maaaring bitbitin ng pangamba sa napipintong paggunaw ng mundo, tinatawagan ng pansin sina Raphael Pulgar sa musika at Arnel Barbarona sa disenyo ng tunog para sa pelikulang Qiyamah.

*YCC Awards photos courtesy of Nestor de Guzman

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 06/09/2013 in Philippine Film

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: