RSS

Mediations on the Question of Surface: The Young Critics Circle Film Desk Discusses “Heneral Luna”

Over the long weekend, the Film Desk of the Young Critics Circle held a virtual convention to discuss Jerrold Tarog’s “Heneral Luna,” pursue the critique initiated by our member Jaime Oscar Salazar, and address certain discourses in the public sphere which deliberately misconstrue the intervention of the critic whenever texts of popular importance are subjected to rigorous analysis. The reception of cinema must always be apprehended through an understanding of mass media auras seeking to treat publics as unmediated and install the populism derived from this multitude as democratic. When the delirious spell involves a figure imbricated in a colonial past overdetermining our historical consciousness of the collective in the present, that is where even the best of us misrecognize the encounter with predicament.

Buhat noong Biyernes, nagsulatan ang mga kasapi ng Film Desk ng Young Critics Circle upang talakayin ang “Heneral Luna” ni Jerrold Tarog, ituloy ang kritikang pinasimunuan ng aming kaligang si Jaime Oscar Salazar, at tugunan ang ilang diskurso sa social media na pilit na hindi inuunawa ang tungkulin ng kritiko sa tuwing nasisipat ng matalisik niyang pagsusuri ang mga textong lubhang mahalaga para sa nakararami na lubos namang nakakanti ng suri. Kailangang mapanghawakan ang pagtanggap sa sine nang isinasa-alang-alang ang isang pagkakaunawa sa gayuma ng kalakhang midya na ituring ang madla bilang kalipunang walang pasya’t hindi nakikipagtuos at itanghal ang populismong halaw mula sa pulutong na nabanggit bilang atas ng bayan. Kapag kasangkot sa nakalululang salamangkang ito ang isang katauhang nakalubog sa isang nagdaang mapanakop na sinasapol pa rin ang ating malay pangkasaysayan hinggil sa kolektibo sa kasalukuyan, kadalasan ay inaakalang natapos na ang suliranin, kahit ng pinakamakatwiran. JPJ

Pictorial source: manilastandardtoday.com.

Pictorial source: manilastandardtoday.com.

Aristotle Atienza:

Gusto kong batiin ang kasama nating si Jay Salazar sa isa na namang matalim na kritika.

Hindi ko rin nagustuhan ang pelikula.

May nag-comment na sa blog natin at tulad ng dati, parang pareho nga lang…. Sa tingin ko, sarado na ang isip ng ilan sa engagement na ginagawa ng YCC, pero hindi pa ang iba, na kung hindi man nag-aabang ay naghahanap ng gabay kung paano nga ba maaaring sangkutin ang pelikula. Sa madaling salita, mapanganib kung ang gabay na makikita nila ay matatagpuan sa iba… haha. Kung kaya sa tingin ko may pangangailangan para sa ganitong pakikisangkot. Limitado lamang ang nababasa ko online pero sa iilang nababasa ko, lagi’t laging hinahati ang puna sa anyo (form) at nilalaman (content). Pansinin din ang sagot ni Jerry Gracio sa kritika ni Jay.

Flaudette May Datuin:

Salamat sa pag-alok ninyo sa aking sumama sa balitaktakan. Mukhang nararahuyo ang marami sa “Hollywood sleekness” ng pelikula, sa madaling salita—sa anyo. Alam nating lahat na ang anyo ay hindi hiwalay sa nilalaman, kaya sa tingin ko magandang mabigyan ng gabay ang mga manunuod sa aspektong ito. Umpisahan ko sa isang koment sa sinulat ni Jay sa blog—isa naman daw kasing biopic ang pelikula kaya huwag asahang pumokus ito sa malalaking “content” tulad ng imperyalismo, nasyunalismo, atbp. Talaga naman daw kasing pokus ito sa “self” ni Luna, kasama na ang mga kahinaan at kalakasan niya.

Umpisahan nating i-unpack: Ano ba ang biopic? At anong klaseng biopic ang nakasanayan na natin—ang Hollywood biopic? Kaugnay nito, ano ba ang inaasahan natin sa biopic?

Ano ba ang “bayani” at “kabayanihan?” At ano ang representasyon nito sa ating mga sining? Halimbawa, neoklasisismo ni Guillermo Tolentino kay Andres Bonifacio hanggang sa a la Marvel superhero na tatak ni Heneral Antonio Luna buhat kay Jerrold Tarog.

Kailangan din sigurong tilarin ang “unevenness” na binanggit ni Jay, at ang “smallness” ng mundo sa maraming mga halimbawa.

Alam natin na si Luna ay ilustrado, at pangitain naman ito sa flashback sequence ng childhood residence niya na bahay-na-bato. Ngunit naka-confine sa interyor ang eksena at hindi naikabit sa labas ng dwelling—ang pagyaman ng ganitong class dahil sa pagbukas ng Suez Canal. Sabagay, naka-frame ang exposition sa nostalgia ng ina, ang lunan ng tradisyon at pagpapanatili ng kaayusan. Naka-angkla sa emosyon ang “reminiscence.” Wala namang masama rito, pero dahil sa rangya ng damit, ng hapag- kainan at dekorasyon, hindi maiangat ang diskasyon.

Pictorial source: facebook.com.

Pictorial source: facebook.com.

Ang social class na ito ay “seed” ng oligarkiya na ngayon ay ang ating political dynasty. Sinikap ni Marcos na tibagin ang oligarkiya, ngunit pati siya ay naging bagong oligarkiya. Bawal bang isalin iyon sa cinematic language, ayon sa frame ng biopic?

Tayo ang may kasalanan kung bakit tayo ay natalo, magpasahanggang ngayon. Delikado ‘yan, kasi si Marcos gano’n din ang ginawa—“massive reengineering on the wings of cultural regeneration.” May “dictatorial tendency” ang “testosterone-driven nationalism” ni Luna. Kuwidaw. Hindi rin ba kaya ng biopic na ikarga ang puntong ito, lalo na sa kasalukuyan, kung kailan inaalala natin ang Martial Law?

Fluffy ang content, kulang sa research, kulang sa analysis—parang sirang plaka na tayo; ganyan din ang obserbasyon natin sa ilang nagdaang historical films, tulad ng “Jose Rizal” ni Marilou Diaz Abaya, “Rizal sa Dapitan” ni Tikoy Aguiluz, maging ang “Bayani” at “Sakay” ni Raymond Red. Kung fluffy ang content, fluffy rin ang form. Kailangan atakihin ang form kung gayon—mag-umpisa sa mga elemento ng sine kung kailangan….

Pero ang problema ko, paano iaangat ang diskasyon kung basic ang problema. Expert kay AlDub, pero ni hindi alam kung bakit sa buong pelikula, bakit daw nakaupo lamang si Mabini?

Haaaay. At least observant si Ate….

J. Pilapil Jacobo:

Mabalos, May, sa iyong kritika.

Tutugon ako sa tanong mo hinggil sa “generic” na oryentasyon ng texto, ang “biopic.” Sa kasong ito, higit na nagkakaroon ang suliranin ang “genre” dahil sinasapol din ang “historical film,” kung kaya hindi yata maaaring tingnan ang buhay na isinasapelikula na tiwalag sa daloy ng panahon at sa pagsipat sa daloy na ito na tinataguriang makasaysayan. Sabay nito, kung “biopic” nga lamang, kailangan pa ring maapuhap ang hilatsa ng pangkalatang tiyempo na humuhubog doon sa buhay na ibinibida; kung ang panahon naman ang nakausli sa salaysay, nararapat ding itampok ang sinasabing buhay na kaugnay ng daloy o o katambal ng balaho. Dayalektikal, may pagtatalad, na nagaganap, sa pagitan ng imahen na umaangat mula sa film at ang labas na lumulubog sa akala nati’y babaw nito. Hindi lamang isang projeksiyon mula sa kung anong mahiwagang makina ang pelikula. Bilang isang projeksiyon, dala-dala nito ang isang bukod-tanging pagtingin sa buhay-sa-loob-ng-kasaysayan. Depende sa kaanyuan ng kanyang tingin, doon natin mamamalas kung malawak nga ito o makitid. Kaya lang, “bukod” kaya, at “natatangi” ang matang tumititig o tumitingala sa tampok na katauhan, si “Heneral Luna”? O inuulit lamang nito ang nakasanayan na hinggil sa gampanin niya sa himagsikan? Ano naman kung pag-uulit lamang? Puwede na ba ito? Kung namamangha tayo sa kaibhan, sa pagka-bukod-tangi ng nag-uulit lang, bakit kaya? Ano ang mayroon at wala sa mata, sa malay, ng tanaw na gayon? At bakit tila lubos ang pagkayamot kung nakaririnig ng taliwas na pagtanggap sa textong tinatabas, o inaakalang tabas na tabas, bilang makabuluhan? Iyon na muna, marahil….

Pictorial source: facebook.com.

Pictorial source: facebook.com.

Jaime Oscar Salazar:

Maraming salamat, Aris, para sa pagsisimulang ito. Susubaybayan ko na lang muna ang ‎talakayan, dahil nakapagbigay na ako ng aking pahayag.

Maaaring makatulong sa usapan, lalo na’t tinukoy na ni Ma’am May ang anyo, ang panayam na ito ni Jerrold Tarog.

Malinaw niyang binanggit dito na Marvel nga ang kanyang benchmark para sa Luna at sa ibang bahagi ng trilogy, at mahihinuha sa kanyang ibang mga tugon ang kanyang naging lapit sa paghulma ng pelikula.

Flaudette May Datuin:

Di nga ba’t Hello, Hollywood na, Jay? Aba, patulak na ang Heneral at magkikita na sila ni Oscar?

J. Pilapil Jacobo:

O, ayan, ang auteur na ang nagsalita.

Ano naman ang asiwa kung idinidiin mo lamang bilang kritiko ang sinabi niya at sinusuri ito bilang sintomas ng isang problema? Bakit ibinubunton sa iyo ang sisi na dapat ibato sa ibinubukod-tangi?

Kung Marvel nga ang “benchmark,” at kung negatibo ito sa simula, at ang pagbanggit ng kritiko rito, bilang negatibo rin, sa ikalawang sandali, ang gawain ng iba, sana, ay i-engage ka at ang auteur, ayon sa mga termino ng talakayan na inilatag ng huli, na binabanat (extend) mo lamang naman mula sa inaakalang pambabanat (attack)?

Mainam na pag-isipan, hindi ba?

Patrick D. Flores:

Thanks, May, for the sharp insight.

I am also puzzled, in fact, baffled, why there is so much admiration for the surface of Heneral Luna. I won’t call it form, because form assumes a high level of mediation. This one is just surface, plastic surface and it’s pretty generic and in some parts clumsy. Also, in light of the achievements of the films of Celso Ad Castillo and Peque Gallaga, this one pales, quite inferior compared with the plastic density and scope of Castillo’s and Gallaga’s efforts. The rest of the so-called technical details are in the same vein uninteresting, derivative of the Hollywood look, and because many times removed from the center to which it pretends, ultimately provincial: the aesthetic of the outpost, not even the trenches.

I agree with May on the point of the genre of the biopic and the understanding of the “bio” and the “picture,” as well as the aspiration to supposedly “humanize” the “hero” who is the stuff of this “bio.” This is the extensity of the “picture.” Anything smaller is, well, for smaller minds. There is so much to say about this. But I will start with the persona that portrays Antonio Luna. I think the actor is key in this predicament. He who bulks out and practically beggars the screen and the time of the film; he who turns a character into a caricature, staggering into the scene like some slab of a substance. Quite insufferable in its opacity.

More later.

Pictorial source: cnnphilippines.com.

Pictorial source: cnnphilippines.com.

J. Pilapil Jacobo:

Thanks, Pat, for raising the significance of a film historical consciousness, which requires comparative and contrapuntal thinking. It seems to me that with “Heneral Luna,” the history of the historical film has been obliterated, as far as most of current punditry is concerned. Whatever happened to the contributions, productive or otherwise, of Eddie Romero, Raymond Red, Jose Mari Avellana, even Marilou Diaz-Abaya? It’s as if time had stood still in the interim, and the cinematic critique of historical representation had never run its course, until this tremulous text, “Heneral Luna”? What is at work, or what is not at work, in this wonderment, and in the offense to correctives to this reverie of contemporary Philippine cinema?

I also agree with you on the predicament of character/caricature, as rehearsed by John Arcilla. Character is about distinction. Caricature happens when the distinction is exaggerated, perhaps because the distinction was not marked out at all, or worse, misrecognized. A spectator’s rehearsal of the misrecognition persuades us to problematize, and even surmise, such practices of cinematic perception as missing the point of mediation. Hindi nasundan ang katauhan, hindi naipaloob, kaya puro palabas na lang. Kung basta na lamang tatanggapin ang lantad na lantad, naisaloob kaya ang panunuod? Nakapanuod nga kaya? O nakinuod lamang? Inakala ang panunuod bilang iyon na, hanggan doon lang, kaya’t maniniwalang nakapagsipat na nang lubos. At nabubugnot kapag napagsasabihan na hindi yata sumapat ang pakikihamok sa textong minahal nang wala sa katinuan ang isip.

Jaime Oscar Salazar:

Maaari rin palang makatulong sa talakayan ang study guide na galing mismong web site ng “Heneral Luna.”

J. Pilapil Jacobo:

Mainam at nabanggit mo ang study guide na ito, Jay. Makatutulong sa direksiyon na nais isulong ni Aris—ang tungkol sa pedagogical tools na nararapat ituring bilang sangkap, sa isang banda, at kasangkapan, sa kabila, sa pagbasa/pagtanggap/pagsipat sa pelikulang tulad ng “Heneral Luna.”

Aristotle Atienza:

Maraming salamat mga kapatid sa panahong iniukol para dito. Naipapaalala ang mga deliberasyon na ginagawa ng YCC taun-taon. Napapaisip pang lalo sa mga puntong inilalatag dito. Ipagpatuloy lang po ang “ambagan” ng mga kritika.

Punahin ko lang ang study guide para sa “Heneral Luna.” Nakita ko ang tatlumpung pahinang gabay sa panunuod. Nakakatawa siya noong una, pero mas naging nakakabahala kung hindi man mapanganib, lalo na’t lumalabas sa klase ng pagtalakay at pagtatanong kung paanong nililikha na nito ang “Heneral Luna” bilang mahusay. Sa halip na maging gabay sa kritikal na edukasyon sa pelikula o sa kasaysayan, inililigaw lang lalo ang mambabasa at manunuod, at ipinapatanggap nang maganda nga itong pelikula. Ano nga kaya ang nagaganap na talakayan sa mga klasrum ng mga estudyanteng nanood ng pelikula? Scary.

Pictorial source: facebook.com.

Pictorial source: facebook.com.

Flaudette May Datuin:

Narito ang isa pang essay, this time mula sa Rappler.

Tungkol naman sa comment ni Aris, naisip ko rin na bukod sa isang straight review, maaari rin siguro tayong gumawa ng alternative study guide?

Aristotle Atienza:

Magandang ideya iyan, Ma’am May. Posibleng gawin nating part two iyan nitong online forum. Dagdag pa, puwedeng pag-isipang gawin ng grupo sa mga susunod na panahon ang pagsagawa ng proyekto tungkol sa paggamit ng pelikula sa pagtuturo.

Ma’am May, gusto kong ulitin din ang binuksan ninyong punto tungkol sa representasyon ng bayani at kabayanihan sa sining na maaaring maging tanong din sa kung ano nga ba kapasidad (kabilang na ang limitasyon) ng pelikula na angkinin o umangkin sa bayani, kabayanihan, o kahit maging sa kasaysayan. Káya nga kayâ? At kung kaya, ano ang kakayahan nito? At habang sinusulat ito, bumabalik ako sa “smallness of its mind” na binanggit ni Jay. Uuwi at uuwi talaga sa baka hindi nga kayang panghawakan ito ng mismong direktor. Halimbawa, Sir Patrick, paano ito nagawa nina Gallaga at Castillo? Tulad ng nabanggit ni J., parang hindi man lang umangat itong “Heneral Luna” sa mga nagawa na noon. Sir Patrick, nabanggit mo ang “surface” at hindi “form.” Baka posibleng matalakay pa natin ito rito. Gayundin, baka puwede pang pag-usapan ng pangkat itong paulit-ulit na binabanggit na “pag-humanize” sa bayani. Ito rin sa tingin ko ang hindi pino-problematize sa mga diskusyon.

Patrick D. Flores:

I share your interest in the notion of form, Aris. For me form is an ecology of elements that make up “art” or some kind of “sensible life” like film that presents itself as an event or energy, situation, experience, and not just object or thing. So definitely it’s not just surface, which is an important moment, too, but only a level or a phase in a larger sequence or scheme. Surface may be an entry point, a first impression, a visceral encounter. It may also be, however, disclosed as a technology of enchantment, a look contrived by an industry of spectacle. However way it is intuited, surface is discursive in many ways as it is affective. The task of the critic is to explain or shed light on (magpaliwanag) the consequences or ramifications of the surface. The task is not only to reduce the art to perception, but to subject it to seeing. So what is written in criticism is the activity of seeing, not the perception of surface, or its capture in cognition.

With regard to history and film, I have always been guided by the words of Robert Rosenstone: “How does film construct a historical world? What are the rules, codes, and strategies by which it brings the past to life? What does that historical construction mean to us? Only when such questions have been answered may we wish to consider the following: What does film do to and for the past that the written word cannot? How does the historical world on the screen relate to the world on the page?” These are the more productive questions needed to initiate discussions on “Heneral Luna,” and not whether it’s well-made or it’s polished, with witty camera work or great editing. The latter do not qualify as critical annotations; they are blurbs, and predictable (if not totally asinine) ones at that, to be easily appended to any other product in the market in search of consumers.

Just some quotes from the reviews of Petronilo Daroy on “Daluyong at Habagat” and Emmanuel Reyes on “Virgin Forest.” This is to remind all of us that there is a corpus of critical writing on film that sustains our archive of reading the medium across the years.

For instance, Daroy demonstrates how editing in “Daluyong at Habagat” configures class conflict in history: “Through a series of intercutting, he shows three related series of sequences—Igus rushing headlong to meet his adversary, the bourgeois Ricky Belmonte; Igus’s brother (Rez Cortez) standing at attention in a courtroom listening to a judge render a sentence on him; and the laborers going on a strike in a factory. Through the technique of intercutting, Castillo manages to show these sequences as relating to three forms of violence namely, the organized workers against the exploitative system; institutional violence against the individual; and the type of anarchistic or senseless violence that man within a given context of society perpetuates against his own kind. These final sequences are a testimony to Celso Ad Castillo’s power as an artist and his capacity to make a profound understanding of social issues. Given this equipment, he really does not have to evade historical truth.”

For his part, Reyes dwells on the potential of the motif and locus, the mise-en-scène, of the forest in “Virgin Forest” as an allegorical detail: “The forest, the dominant visual, the formidable barrier that the characters just overcome, fails to create a mystic aura as its concept demands, largely because its perception in the narrative is that of a labyrinth rather than an ethereal force that weaves control over the destiny of each character.”

So there, a springboard for critique. Not just blurbing, hyping, social climbing, and heaping of praise upon praise upon praise.

J. Pilapil Jacobo:

Daroy and Reyes offer paradigmatic schemes in the critical sensing of film. Their modes of thinking have also guided me in my acts of traversal through contemporary cinema in spite of the currency of some other styles of appreciation which dominate the primal scene of reviewing.

Petronilo Daroy points us to a mode of analysis that refuses a split between form and content while remaining open to an understanding of gradient within the unity, and one that is evinced as already there in the diegesis. In this manner, technique is no longer perceived as such, but as “equipment,” an apparatus that sets itself apart from the machine or the contraption, because it is situated within a kind of consciousness that sanctions Castillo to commit himself to the counterpoints which plot out the rhythm of historical truth.

The aporetic employment of “fail” in Emmanuel Reyes’s sentence is also instructive, for its indeterminate sense signifies a tropic shift that the critic perceives with the director as he arranges a contiguity of signs for the allegory he is setting up to propose. The turn to “barrier” from “force” anticipates the alterity of the “forest” as “labyrinth.” Gallaga’s forest is not just a milieu where the erotic rehearses an alibi of torridity, but the very site of the dissimulation that allegory performs as it painstakingly labors to “fail” to complete the reference to the event in question.

Thank you, Patrick, for reminding us that such statements on film have already been written. And that we can always draw strength from these commitments to difficulty.

Flaudette May Datuin:

Kahapon, pina-explain sa akin ng aking anak na si Ligia kung bakit ayaw natin ang “Heneral Luna.” Hindi daw kasi niya ma-gets ang review ni Jay. Hahaha. Nahirapan akong ipaliwanag ang “hagiography” sa lengguwahe ng mga bata (Hay, ang hirap maging ina!). Sinabi ko na lang, para siyang walang kasaysayan—isang superhero na sumulpot na lang at sukat, at parang “backdrop” lamang ang kasaysayan ng imperyalismo, atbp. “Human” kasi may temper; brilliant kasi marunong mag- strategize, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bayan. Isa pang problema ang paghihiwalay ng “self” at bayan, kako. Isa pa ay hindi pinoproblema ang “nation” at “nationalism.” Nakuha naman ng bata, pero disappointed siya, kasi daw “You have ruined it for me.” Hahaha. Lubhang masakit ang demystification (parang mga presong kumalawa sa kuweba ni Plato. Nabubulag sa sikat ng araw)!

At the same time, kung “phenomenal” ang effect ng resepsyon ay maaari rin nating itong tingnan bilang sintomas ng “pagkauhaw” ng bata sa “matinong” mga sine. At dahil kulang siya sa kaalaman sa filmography ng mga nakaraang pelikula, at iba pang background. Akala niya “the best” na ang nakita niya. Pinanood nila sa Calamba bilang isang klase (sa Philippine High School for the Arts) ang “Heneral Luna”— unang unang showing…. Wala pang bandwagon….

Palagay ko, ang i-target natin ang mga guro na, malay mo, naghahanap rin ng bagay. Nang sumulpot ang study guide ni Alvin Campomanes, iyon ang nag-fill up sa vacuum. Ibig sabihin, targetin na rin natin ang mga malay at matalas ang isip. Hindi natin kayang targetin ang madla—ang mga nagtatanong kung bakit hindi tumayo si Mabini sa pelikula. Hindi naman tayo mga superhero….

Ang “crisis of reception” ay maari rin nating ihalintulad sa isang hindi matapos na pagluluksa—isang mahabang “wake” at proseso ng “mourning”—sa nasyong naudlot, sa kawalan ng bayani, sa patuloy na betrayal ng ating mga lider na nakita nilang at work sa sine. Tingnan mo na lang ang kasalukuyang circus ng eleksiyon. Ramdan ito ng mga milllenials, sa tingin ko. Kita ko ‘yan sa aking mga estudyante at sa mismong anak ko, at maging sa mga gumawa ng sine. Malalim ang “hugot,” ‘ika nga. ‘Yang “hugot” na yan ang kailangan nating i-adress.

Pictorial source: www.interaksyon.com.

Pictorial source: http://www.interaksyon.com.

J. Pilapil Jacobo:

Gusto ko ‘yang pahayag mo, May, tungkol sa sakit na dulot ng demistipikasyon, sa dalamhating hatid ng pagbasag sa trip ng may di akalaing (misrecognition) nahihirati pala siya sa isang mapanganib na larawan, o sa salaming may natatanging imahen, ngunit tinatanggap iyon bilang totoo, at hindi man lamang kabaligtaran nito. You’ve articulated the pitfalls of ideology, and the trauma that some of us will refuse to acknowledge when we’ve found out our place, the abyss. Hindi naman daw lubusang makakaahon mula sa di akalain, pero may atas ang kritika na itulak tayo palayo sa gayong uri ng kahiratian.

Patrick D. Flores:

May, I think you’re right about the “hugot,” or the process of drawing out something from somewhere, in other words, some kind of context of some condition or sentiment. And this has to be addressed. The film in a way attempts to be “in history” because it carves out space for a historical moment through a historical figure and tries to render it in the best way it could, and presumably in good faith. It also endeavors to be “out of history,” that is, it disrupts some kind of progressive time to intervene in its making by reflection or annotation; the device of the interview and the burning of the flag are symptoms of this disruption because they draw attention to the fiction and the facture of the film, as well as to an alternative formulation. All this is fine. And in both instances, the film is found wanting, owing perhaps to the thinness of the imaginative research of a very thick, intractable material and the inability to probe plastic potential beyond the immediate sensate (basically Hollywood) stimuli. In a way, this testifies to the conceit of the filmmakers, the misplaced temerity to mediate a material too complex for their intellectual preparation. The effort to be out of history is not without its value, but it also proves to be more dangerous because the film is only able to supplement binarist tendencies in Philippine historiography and therefore can only offer polemics on the so-called struggle in the nineteenth century. In this vacuum bereft of dialectical trouble or even just a sensitive explication of tension, the film shapes a partisan mindset and fails to be productively political. In other words, the film merely urges the audience to take sides in a duel between heroism and villainy and does not invite them to a critical conversation on the many aspects of the material that cannot be reduced to partisanship.

I also don’t understand how people could simplistically say that it’s well-made and with confidence at that. What is the basis of this so-called concise comment? It’s actually a meaningless comment if it doesn’t explain what “well-made” entails and the consequences of its supposedly fine making. What if it’s well-made? It’s a good product? That’s it? If the yardstick is Hollywood and the film succeeds to mimic it in the palest of shades, is it good enough? In a post-colonial world, such mimicry is sad and tragic. Tell me: how is it not social climbing? With the Philippine film gatecrashing the party in period costume? And the lover of Heneral Luna a closet social climber?

The other thing of course is the much-abused word: “humanize.” What does it mean to humanize really? What I discern in the film are quirks in character, with Luna portrayed as exceeding his zeal and being intemperate. Does this humanize him? Is this psychosis? Is this “naturaleza?”

My problem with “Heneral Luna” is that it misses the opportunity to provoke, and the noise around it does it in. And what takes over is the hype that lives off the frustrations of a mass audience who may have had to weave through a three-hour traffic jam just to watch the film and to suffer the paralysis of the current government and the fantasies of those who want to be president. This I think is the “hugot” that is exploited; exploited too is the impressionable mind of the student who has to be dragged to the cinema by the teacher to like the film. What a way to teach! And I say this not because critics are indifferent to what people like or respond to with pleasure, but because we are interested in how their desires are formed and how this pleasure plays out.

 
2 Comments

Posted by on 27/09/2015 in Film Review, Philippine Film

 

Tags:

The General Lunacy of Empire

Jaime Oscar M. Salazar

Heneral Luna (2015, directed by Jerrold Tarog) is an account of the time that Antonio Luna (John Arcilla) was the commander of the Philippine Revolutionary Army at the end of the 19th century, stringing together episodes from between 1898 and 1899 in order to sketch out the struggles of the first Philippine Republic, led by President Emilio Aguinaldo (Mon Confiado). Notwithstanding the epic possibilities of the material that it plumbs, the film evinces little interest in presenting a broad canvas of the war for independence against the United States of America, which, coming into its own as an empire, was keen to consolidate its control over the archipelago that it had acquired under the Treaty of Paris with Spain. Instead, Heneral Luna is concerned with proposing a kind of hagiography for its titular figure in such a manner that is inflected, perhaps unavoidably, by the blockbuster, or at least studio budget–busting, superhero movies that Hollywood has been reliably churning out in recent years.

The endeavors of the film to flesh Luna out towards “humanness” and “relatability” as he contends against apparently powerful enemies and great odds, or as he stumbles into comic situations—including a riff on the present-day struggles of Filipinos with the English language—are nearly perfunctory in fashion, ticking off such boxes as a major character flaw, loyal sidekicks, a formidable lover, and a doting mother, to wit: a belligerent temper, Eduardo Rusca (Archie Alemania) and Paco Roman (Joem Bascon), Isabel (Mylene Dizon), and Laureana Luna (Bing Pimentel). It also provides Luna with convenient opportunities to launch into monologues about his views on the revolution through the prompting of Joven Hernando (Arron Villaflor), a young journalist who taken it upon himself to develop a profile on the general for a fledgling publication that seeks to carry on the work of the people, Luna among them, behind the pivotal periodical La Solidaridad.

The results are, to say the least, ungainly: its tone is uneven and its movement incoherent, such that one never really grasps a sense of the stakes involved, of the immense height of such stakes; no matter how mightily the visual and aural designs—remarkable in and of themselves—strain to imbue onscreen developments with gravitas, the film is marked by a certain airlessness, a diminutiveness of scale, notably given the performance of Arcilla, whose version of the infamously bellicose Luna at times leaps headlong into the abyss of cartoonishness.

Antonio Luna. Courtesy of Wikipedia.

Antonio Luna. Courtesy of Wikipedia.

What makes Heneral Luna deplorable, however, is not the smallness of its world, but the smallness of its mind. This is demonstrated in part by the way that it opens and closes: with statements attesting to its status as a work of fiction. That it insists on drawing attention to what should be patently obvious, not only for films, but also for all narratives, does not, unfortunately, suggest that it has marked out a frame within which it is able to reflect upon itself and the conventions it cleaves to or from—a gesture that would become many a cultural text in these parts, specifically those that arrogate unto themselves the authority to purvey the story of that vexed and vexing entity called “nation”. Rather, the film brandishes these disclaimers in what comes across as an attempt to carve out a vantage from which it is entitled to indulge in oracular pretensions, aided by technical spectacle and burdened by neither rigor nor nuance. Only by “a combination of the real and the imaginary”, it announces at the beginning, can “the truth” about the Philippines be disclosed. And what is this so-called truth? The fight for emancipation, Heneral Luna alleges, was doomed by the very people who waged it, owing to their propensity for internecine strife and their inability to emulate Luna in his love for country, bravery, and, above all, discipline—each Filipino, therefore, is every other Filipino’s worst enemy, especially as represented in the film by a weak Aguinaldo and the unscrupulous duo of Felipe Buencamino (Nonie Buencamino) and Pedro Paterno (Leo Martinez); Aguinaldo and Buencamino are implicated in Luna’s brutal death.

It is not that “nation” should be understood as beyond criticism, because it well deserves the sharpest possible scrutiny that we can bring to bear upon it, regardless of what we end up discovering, reconsidering, and evaluating about ourselves—a difficult task to which we have not always been equal. The radicalness in the act of truth-telling that this film deludes itself into claiming, however, lies not in the boldness to proclaim unpleasantries as such, but in the fortitude to resist the simplistic in favor of the complex, and in the courage to renounce self-loathing in favor of hope.

To lay the blame for the failure of the revolution squarely at the feet of our people, to maintain that we lacked the will and the willingness to unite under a common cause—these are assertions nourished by utterly niggardly notions of nation and nationalism, of colonialism and imperialism. The extent of the destitution is adumbrated in the character of Luna himself, who, in spite of his repeated invocations of the need for discipline, is helpless to regulate his own puerile impulses and violent rages, pointing up the self-serving nature of his declarations—for instance, a cabinet meeting that does not go according to his liking provokes him to threaten a frail old man walking through the town plaza and shoot dead the chicken that the man was carrying in a basket—but the film is brazen in its incognizance, electing to exempt Luna and, even worse, the Americans, from any sort of accountability as it drives home its appalling point: that, by killing Luna, supposedly the sole bulwark of patriotism, it became the “manifest destiny” of the Philippines to be conquered, to be oppressed, to be crushed. In its contrivance of an allusion to Spoliarium (1884), by Luna’s brother Juan, the film recasts the allegory in defeatist terms: Heneral Luna is extravagant demagoguery that functions as a ringing endorsement of empire.

Why this message seems to have resonated so positively among the people who have watched the film—some have even come away from it professing to have gained deeper insight into Philippine history and culture—is beyond the scope of this review, but the fact that it does should give cause for alarm, particularly in an electoral season that has been marked by the resurgence of popular longings for the caress of an iron hand, for the smell of “gold and blood and flame”. Why are we so besotted by authoritarianism, and what will it take to dispel our paternalist lunacies?

*

Jaime Oscar M. Salazar works for an international humanitarian organization.

 
23 Comments

Posted by on 22/09/2015 in Film Review, Philippine Film

 

Tags:

Sakuna bilang Suliraning Pamanahon sa “Taklub” (2015)

J. Pilapil Jacobo

Sinisipat ng abot-tanaw ng pamemelikula ni Brillante Ma. Mendoza ang mga bakas ng sakuna na dulot ng unos na Yolanda sa “Taklub.” Sa panahong dinaratnan ng pelikula, halos isang taon na ang lumipas nang sinalanta ng sigwang Haiyan ang lungsod ng Tacloban, subalit malalim pa rin ang dalamhati ng loob ng nagsusumikap na makaalpas sa suliranin ng sakuna. Habang pinaiigting ng bumubungad na aksidenteng sunog sa tent city ang halos hindi na maaarok na dusa ng nasalanta, binubuksan naman, kahit baha-bahagya, ang ilang sitio kung saan maaaring gumapang pabalik sa rabaw ng danas ang abot-dili ng natataklubang diwa.

Kung sasaliksikin ang mga talahuluganan ng mga wika sa Visayas mula pa noong ikalabingwalong dantaon, mahihiwatigan sa mga entri sa “taclob/taclub” ang metonimiya ng proteksiyon, kung ang taklob ay pantakip, o saplot na nga sa katawan laban sa di mawaring kawalang katiyakan ng panahon sa ronang tropiko, lalo na ng Leyte, na nakalantad sa karagatang Pasipiko, kung saan unang nagwawasiwas ang mga siklon na kinatatakutan sa buong kapuluan. Naririyan din siyempre ang pagbanggit sa isang uri ng talaba na maaaring makalap mula sa baybayin ng Leyte, ang “taklobo,” na hindi malayong ituring din bilang metafora ng likas na resistans ng labas sa kabila ng pagiging delikado ng laman-loob. Kaya, interesante ang pinipiling salin sa pamagat. Bakit “trap” kaagad ang ipinalilitaw, at hindi “shelter”? Ano ang iginigiit sa balintiyakang pagpapa-aninaw na ito ng iisang panig lamang, ng bahaging “cul de sac” ng nag-iilang-diwang taguri sa gawi ng anumang katawan na takpan ang sarili sa harap ng matinding alinsangan at daluyong?

Sa isang mapanuring etnograpiya ng isang pulo sa Kabisayaan, ipinabanaag sa anyong tuluyan ni Jean-Paul Dumont ang hulagwayan ng gayong ilang-diwa, lalo na sa pagpapalawig ng danas-gugma. Tinawag niyang “Visayan vignettes” ang paghuhugis ng isinasagawa niyang metodolohiya ng pagtugaygay sa kanyang sapa-sapantaha hinggil sa “ethnographic trace.” Habang may pagmamalay sa anyo ng “sugilanon,” na maaaring katumbas ng “katha” ng mga Tagalog at ng “osipon” ng mga Bikolnon, tinurol ng antropologo ang mga bakas ng nakamihasnang ugali ng mga taga-Siquijor upang buoin ang isang ladawan ng mga damdamin/sentimyento, pakiramdam/sentido, at pagdaramdam/sentimentalidad na lumilinang sa isla bilang pulo nga ng di matataguriang pamumuhay at paghahanap-buhay sa agaw-dilim/agaw-liwanag ng gugma.

Masasabing may taglay na pagkakaunawa sa gayong “miserabilismo” ang pelikula ni Mendoza. At kung babanatin pa, maaaring narating din ng kanyang nagsusugilanong katha ang gayong sensibilidad (bagaman mapakla [at halatang piniga pa ang tamis-pait mula sa lasang ito], produktibo gilayon ang pagbabatuhan ng mga asiwang linya sa pagitan ng Waray at Tagalog, upang ipabatid na dati pa man, isa nang “contact zone,” o pook-diitan, ang Tacloban, at higit itong mananatili bilang gayon dahil sa sakuna). Ginamit na kasangkapan ng dulang pampelikula ni Honelyn Joy Alipio ang apat na kuwadro ng kasalantaan: si Renato (Lou Veloso) na kinalayo ang natitirang mga supling mula sa inanod na ngang mag-anak; si Larry (Julio Diaz) na nagkabaun-baon sa lupa ang mga mahal sa buhay; si Erwin (Aaron Rivera) na nililipad-lipad ng hangin ang papeles ng pagkautas ng kanyang mga ginikanan; at si Bebeth (Nora Aunor) na naglalaum na buhat sa nukleotidong mababakas mula sa kanyang laway ay mababatid pa rin sa wakas ang mga bangkay ng mumunting padangat na itiniwalag sa kanya ng malulupit na ragasa.

Mahusay ang sinematograper na si Odyssey Flores sa pagpipitak-pitak ng madalamhating danas ayon sa mga elemento ng ronang tropiko. Sa pamamagitan ng gayong balangkas, naisasaysay ang mahilahil pa ring pagluluwalhati na pinagdaraanan ng sinumang nababalaho sa luksa. Mayroong muling binubuo, oo, datapuwa, lagi namang natatalos ng panghuhubog ang alaala ng pinsala, kaya’t paulit-ulit na lalagapak, tulad ni Sisifo.

Alalaong-sana, nakalulundag ang pelikula lampas sa balag ng alanganin na hinahawan niya, subalit hindi. Nananatili ang tanaw-daigdig sa loob ng sakuna sa mismong kasalantaan na dahilan ng kanyang pamamanaag, at katwiran ng panganganino. Nabibigo ang salaysay ng mga napahamak na, na alpasan ang alapaap na akala niya’y nagpapalinaw ng kanyang sipat. Liban sa pagsasadula ng paglala ng burukrasya, wala nang ibang pinagbabalingan ng suri sa kung ano ang mali sa mga kalakarang panlipunan kaya ganoon na lamang ang kaguluhan. Sa pagyakap sa traumaturhiya ng mga nasakuna, ang nasasalat lamang ay pagsuko sa taumaturhiya, sa paniniwalang may panahon ng himala: maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, ngunit tiyak ang pagdatal nito, dahil nakalaan na nga ang panahong ipinangako, isasakatuparan na lamang ang nakaakda sa kalatas. Ang pinakamabuting gawin—ipasa-panginoong Maykapal na lamang ang lahat. Kaya ganoon ang wakas: isang sipi mula sa Ecclesiastes, at isang koro na magsisiawit na sasapit din ang ganap na pagkaligtas. Hindi ba’t batbat ng panganib ang ganitong maling panunumbalik sa Lumang Tipan, kung saan halos lahat naman ng desastre ay kalooban ng Diyos? Kaya pala ang taklub dito ay walang pakundangang bitag. Ito na ang puno’t dulo ng isang katha na wala namang inihahandog na dahilan sa antas ng kayarian, kung bakit lumiwag ang kasalantaan, kung bakit ganoon pa rin ang kalagayan—sakuna, at sakuna lamang—kaya ibinabalik sa isang teolohikal na paglalahad ang dapat sana’y napaglalaanang bukod-tanging pormasyon ng pagpapasya sa mga ipinakilala sa simula bilang biktima. Ganoon na lamang ba ang sakuna, galing sa kalikasan, kaya’t ipapaubaya na lamang din sa pag-inog ng mundo’t pagdausdos ng panahon?

Ganito man ang pangkalahatang suliranin ng pelikula hinggil sa tagal (tenure) ng sakuna, hindi naman matatawaran ang pagkiling nito sa kasandalian ng lunan, kahit pansamantala lamang, lalo na sa kapangyarihan nito na himatungin ang damdam ng hindi na magpapagaping kalooban. Kung gugma nga ang kalagayang pinapangarap sa kabila ng lahat ng desgrasya buhat sa mga pangyayaring itinuturing bilang likas, may karunungang bayan hinggil sa lugar nito sa paghahanap-buhay, na hindi mahihindian ang pag-usbong nito sa larang ng hilahil, tulad na lamang ng matatanto sa eksena kung saan inaawit at isinasayaw ang “Rosas Pandan.” Doon, natutunghayan ng pelikula ang paghuhubad ng takot na itinaklob sa katauhan. Kaya’t nagagawang umindak ng mga paa at kamay na dati’y walang ibang atas kundi tiyakin na ang sarili’t kapuwa’y sa marahas na tubig, hindi pa natatangay.

At, buti na lamang, hindi napapagal ang isang Binibining Aunor! Gala siya nang gala sa bawat sulok ng sawing siyudad, nangangalap ng tulong para sa kaibigang nasalanta. Luto pa rin nang luto nang may maihain na longganisa’t itlog sa mga kumakatok sa kanyang karinderya. Nagpapatuloy ng mga walang masisilungang kapitbahay kapag ang mga ito’y natataranta sa kulog at kidlat na lumiligalig sa dagat. Nag-aampon ng ulilang tuta. Naghahagilap ng hiniwalayang bana, sa pag-asang may DNA match na magpapabatid sa kanyang may maililibing na bangkay ng inanod na anak.

Nakamamangha na kahit na lumalim na ang kanyang pag-unawa sa tauhan matapos ang dekada-dekadang pagdurusa sa loob at labas ng kanyang banwa, may ilalalim pa pala ang balon ng kanyang abot-dama. Lubos pa sa lubos ang kalinangan niya na bagbagin ang damdam, na lansagin ang kayarian nito, alinsabay sa pagtuturo ng hibo ng dangal na itataklob sa kaloobang puspos ng bagabag. Sa mga sandaling nakalaan para sa nakakuwadrong luksa, kusa niya pipiliin ang laylayan, upang patatagin ang balangkas na maglalarawan sa dinadalanghati ng kapuwa. Kaya: hindi pa man tumitingala, batid na natin na matagal nang naghihinagpis ang nakatungong si Lou Veloso; wala pa man siyang binibigkas, gumuguho na ang wika kay Julio Diaz; hindi man makapalag buhat sa kanyang kinasasadlakang diwa, matitiyak natin na ninanasa ni Aaron Rivera ang isang pagkakataon sa liwanag

Walang maliw na paghigugma ang pagpatak na iyon ng tiniis na luha mula sa hindi pa rin natin malirip-lirip na mata: Nora.

 
 

Tags: , ,

Ang Maaari pang Palahimigan ng Himagsikan: Sipat-suri sa Sonata Maria (Ug ang Babayeng Halas ang Tunga sa Lawas {2014})

J. Pilapil Jacobo, Ph.D.
Kagawaran ng Filipino, AdMU/Film Desk, YCC

Mula sa sarili niyang dulang pampelikula, dinirehe ni Bagane Fiola ang Sonata Maria bilang pelikulang Bisaya na may tagpuan sa lungsod ng Davao at tanawing pandaigdig mula sa lunan na ito. Sinusundan nito ang isang araw-gabi sa buhay at buhay-malay ni Ramon, binatang dating makata at lirisista ng kasintahang mang-aawit ngunit sa kasalukuyan ng pelikula agent sa isang call center. Bago tayo ipakilala sa tauhan ni Ramon, inililibot tayo ng sinematograpiya sa isang maaraw na hapon sa lungsod ng Davao. Dinaraanan ng tanaw ang maraming mga pook, tulad ng eskuwelahan, mga tindahan, parke, at iba pang mga sulok at pasikut-sikot, mga lugar na bumubuo sa buhay ng siyudad na nagkakanlong sa isang kamalayang tulad ng kay Ramon. Bilang pagtataya sa gampanin ng lugar bilang pangunahing hulagwayan ng pelikula, heto ang sipi mula sa kritika ng palasuri ng sining na si Tessa Maria Guazon: “The images that make the almost disjunctive story art artfully composed in its combination of the fantastic and the ordinary. The local is the scene that anchors an inner landscape; the former is Davao and Visayan, the vernacular language; and the latter is the meandering imagination.” (24/25th Annual Circle Citations 64)

Inatasan ako ni Propesor Aristotle Atienza, kasamahan sa Kagawaran ng Filipino rito sa Ateneo, at Pangulo ng Film Desk ng Young Critics Circle, na bigyang paliwanag ngayong hapon ang pelikulang Sonata Maria sa tanglaw ng pangunahing tunguhin ng kurso sa Panitikan ng Pilipinas dito sa Pamantasang Ateneo de Manila. Batid ko na isa sa kahingian sa inyong kurso sa Filipino ang isang sanaysay na naglalaman ng inyong reaksiyon sa pelikula. Ito ay gawaing hindi lamang responsabilidad ng mga estudyanteng tulad ninyo kung hindi ng mga katulad naming guro na kasangkot sa panunuring pampelikula ng Pilipinas habang may pananagutan sa pagtuturo ng wika, panitikan, at kulturang bayan na muli rin naming inilalatag ayon sa mga hinahakang bagong pamaraan ng saliksik.

Bilang texto na naisisiwalat sa mga kalakaran ng mass media, ang pelikula ay mahalagang anyo kung saan mapag-iisipan ang pagdaloy at pagka-antala ng panahon, at ng isang paraan ng pagsipat dito, kasaysayan. Bagaman nakabatay ito sa dulang pampelikula, na uri ng panitikan, hindi na rin ito panitikan lamang, katulad ng mga binasa ninyong bugtong, salawikain, epiko, kuwentong bayan, tulang relihiyoso tulad ng Pasyon (1815), metriko romanse tulad ng Florante at Laura (1838), nobela, tulad ni Noli Me Tangere (1887), maikling kuwento, tulad ng “Aloha” (c.1920). Higit na malapit ang integridad ng anyo ng pelikula sa mga anyong nalilikha sa pamamagitan ng, pace Walter Benjamin, teknolohikal na reproduksiyon, tulad ng potograpiya, musikang popular, telebisyon, at video, ngunit hindi naman ito basta-bastang maihahambing sa higit na kontemporanyong mga anyo ng social media, tulad ng Facebook, twitter, instagram, at ng maraming apps na umuusbong sa bawat minuto dahil sa android telephony. Dahil sa partikular na anyo ng pelikula, nagagawa nitong pag-isipan sa natatanging paraan ang kasaysayan ng bayan sa pinipili nitong salaysay at ang pinagpapasyang larawan na pupuno sa salaysay na ito.

Wala akong sapat na panahon upang bigyan kayo ng isang madaliang kurso sa panunuring pampelikula, subalit ang katanungan na mungkahi ko sa inyo bilang gabay sa inyong mga pagsusuri ay heto: Ano ang kasaysayan ng kamalayang bayan ang maaaring halawin mula sa pelikulang Sonata Maria, at paano nagiging posible ang imahinasyong historikal na ito sa danas ng anyo, sa mismong penomenolohiya ng pagpepelikula? Tandaan lagi na ang pelikula ay isang pagliliming historikal, at ang pagdalumat na ito ay magmumula, sa ayaw man o sa nais ng direktor, mula sa kasalukuyan. Kaya, lagi ring isang kontemporanyong texto ang pelikula, lalo na kung susuriin kung anong pagmamalay sa kasaysayan ang sinasabayan nito. Ngunit anuman ang diwang sinasabayan, tandaan din na ang pakikisabay ay pansamantala. Kaya nga: contemporary. Sabay sa panahon, subalit panandalian lamang, matitinag din dahit hindi magpakailanman, kung nais, maaaring mapag-iwanan o magpaiwan.

Subukan nating suriin ang Sonata Maria gamit ang gabay na tanong na inisip ko para sa ating talakayan sa hapong ito. Alalahanin na anuman ang tangka kong pagbasa ay probisyunal lamang, hindi naman ninyo itong kailangang panindigan, o paniwalaan. Bagaman, sa pagkakataong ito, ang higit na mahalaga ay ang paraan ng pagsipat; hindi naman nalulubos o nahuhusto ang kaisipan sa sanlaksaan ng diwa riyan. Sa ganang akin, ang Sonata Maria ni Bagane Fiola, ay isang muling pagtuklas sa sensibilidad na romantiko ng isang binatang Davaoeño, sa pamamagitan ng isang imahinasyong musiko.

Sa gawing bungad ng pelikula, ikukumpisal sa atin ni Ramon ang sandaling pangkasaysayan ng kanyang kaakuhan bilang tauhan: 1) ang pagkapanganak niya sa kaarawan ni Andres Bonifacio; at 2) ang paglisan ng kanyang ina upang makibahagi sa armadong pag-aalsa noong panahon ng Batas Militar; 3) ang hiwaga ng mga paruparo sa burol ng kanyang ama. Lahat ng tatlong detalye ay mailalarawan natin bilang romantiko, mapagyakap sa nakalalampas na abot-kaya: ang unang dalawa nagpapatunay sa romantisismo bilang prinsipyo ng rebolusyon; ang huli hindi kaagad rebolusyonaryo, sa halip higit na “lo real maravilloso,” magpalampas din kung tutuusin, katulad ng paghabol ng mga mariposa kay Mauricio Babilonia, tauhan sa nobelang Cien Años de Soledad (1967) ng Kolombiyanong si Gabriel Garcia Marquez.

Sa pagtahak ni Ramon sa sarili niyang salaysay, matutuklasan natin ang pag-iwas kung hindi man pagtalikod sa adhikaing mapanghimagsik: lalampasan lamang niya ang isang kilos-protesta sa isang pangunahing lansangan ng kanyang lungsod. Wala siyang panahon na makisangkot sa lipunan, dahil madaratnan natin siya sa sandali ng pagkalugmok ng kalooban, kalagayang ilalarawan niya bilang “miserable” sa harap ng mga realidad na hindi na mailalakip sa haraya ng isang metapisika ng pag-asa. Maaari nating iugat ang miserabilismo ni Ramon sa pagkaulila niya sa kamay ng rebolusyong magpahanggang-ngayon hindi pa rin napagtatagumpayan. Ang huling kasaysaysayan ng rebolusyong 1896 ay nagbunsod sa kanyang mga magulang na dumayo sa Davao upang magsaka sa lupaing pangako ng Mindanao, at sa kanyang ina na iwan siya at ang kanyang ama upang mamundok sa panahon ng diktadura. Maaaring basahin ang nasawing himagsikan na ito bilang batayang dusa ni Ramon, danas na kanyang pinagsasakitan kasama ng mga Pilipinong natangay na rin ang liyab ng pag-asa sa maraming dantaon, pag-andap na malay man tayo hindi, isinasangkot tayong lahat dito sa loob at labas ng bulwagan.

Subalit kung aantabayanang mabuti ang pagkabuo ng malay ni Ramon, matatagpuan natin ang larang ng kanyang pakikisangkot sa personal niyang pag-unawa kung ano ang sining at kung paano nito nababago ang mistulang likas na miserabilismo ng buhay sa daigdig. Kung sa sining niya inilulunsad ang panukala tungo sa pagbabago, maaaring ito ang pinipili niyang pamaraan ng himagsik (matapos magmistulang naghihimutok lamang), tulad ng Sisne ng Panginay na si Francisco Balagtas, ng Unang Pilipino na si Jose Rizal, nina Isabelo de los Reyes at Apolinario Mabini, nina Vicente Ranudo at Tomas Bagyo, o nina Ramon Muzones at Magdalena Jalandoni.

sonata 1

Bilang isang makatang nagsusulat sa wikang Bisaya sa Davao, maaaring balakista, tulad ng pangunahing praktis poetiko mula Cebu, may pagbaling si Ramon sa mga payak na imahen sa kalikasan at sa kalunsuran, nang may pananaw na matalisik ang suri sa kamay ng kabalintunaan. Lipos ng giliw ang kanyang mga tula, lalo na kung ginugunita ang pagdating, pananatili, at paglipas ng larawan ng kanyang paraluman, si Maria, kababatang musikera na nilalalapatan ng himig ang kanyang mga taludtod at hinahandugan naman niya ng titik ang mga kanta noong sila’y nasa pamantasan pa. Sa pamamagitan ng anyo ng musika, at ng musika sa piling ni Maria, nagkakaroon ng saysay, ng kinahihinatnan o kinahuhulugang salaysay, ng kasaysayan na nga ang malay ni Ramon sa labas ng rebolusyon at sa loob ng kanyang panulaan na sinisipat niya bilang sariling himagsik sa miserabilista niyang lipunan. Dito nagiging diskursibo ang pelikula bilang gayon, at ayon sa sarili nitong pagkakataga—“Sonata Maria”: 1) ang panulaan ni Ramon na umaawit hinggil sa sinisintang si Maria; 2) ang panulaan na naging loob ng musika ni Maria; 3) ang panitikan ng musika ng bandang Sonata Maria kung saan mang-aawit si Maria; 4) ang nalalabing pagdurusa ng kaluluwa matapos maglaho ang tula, ang musika, ang musa, dahil sa kung hindi ipinapaliwanag na dahilan, hindi nagkatuluyan sina Ramon at Maria, tulad nina Francisco Balagtas at Maria Asuncion Rivera, tulad nina Jose Rizal at Maria Segunda Katigbak. Mababatid natin na ang kabiguang ito sa pag-ibig ang nagbunsod kay Ramon na tuluyan nang talikuran ang romantisismo bilang diwa ng poetikong pakikitalad sa buhay.

Ang salaysay ng pelikula na ating matutunghayan ay pagtatangkang manumbalik sa romantisismong nagbigay ng pagkakataon kay Ramon na umibig, at maranasan ang pagkatugnaw ng miserabilismo bilang prinsipyo ng pamumuhay sa daigdig. Sa isang pasyal sa loob ng karnabal at sa mismong lungsod, magkakabalikan kahit pansamantala sina Ramon at Maria, sa pamamagitan ng katwiran ng kanilang pag-iibigan—ang musika. Sa dakong ito ng aking panayam, imumungkahi ko ang paraan ng pagsipat sa anyo ng kasaysayan na mababanaag natin sa mismong usapan nina Ramon at Maria; ang simulain ng suring ito ay walang iba kundi ang pagdanas ng musika na pinaghahalawan ng pelikula ng taimtim niyang kalooban. Maaaring magsisimula ang pagsusuri kay Johann Sebastian Bach, pasimunong kagawad ng musikang klasikal sa Kanluran na kapwa hinahangaan nina Ramon at Maria, at itinatanghal nina Misha Romano at Miracle Romano, sa pamamahala nina Maki Serapio, Wrap Meting, Mark Limbaga, at Jad Montenegro. Ayon sa Gawad para sa Pinakamahusay na Tunog at Orkestrasyong Awral ng Film Desk ng Young Critics Circle na kinatha ng kasalukuyang Pangulo ng pangkat na si Propesor Aristotle Atienza: “napatutunayan” sa Sonata Maria ang “mabisang papel ng tunog at musika upang pagdugtungin ang mga hindi inaasahang ugnayang kinunan sa magkakaibang panahon. Mahusay na napanghawakang gawing sariwa ang gasgas na tunog na siyudad upang ilantad ang pagtahak ng tauhan sa pagbibihis ng siyudad. Sa hindi inaasahang paglalaro sa musika ni Bach (kakatwang nanlalaro o nanloloko ang pagpapakulugan ng badinerie), at musika ng karnabal, nagkakaroon ng tekstura ang naririnig at napapakinggan upang maipadanas din ang parehong kabaliwan at katinuan, pantasya at realidad, nitong bernakular na modernidad.” (www.yccfilmdesk.wordpress.com) Samakatwid, ayon kay Propesor Atienza, musika ang siyang prinsipyo na gumagabay sa biswalidad ng pelikula na likhaing muli ng pelikula ang sarili nitong kayarian bilang malikhaing sining. Ang nakagawiang pamaraan—nilalapatan lamang ng tunog ang imahen, nakikibagay lamang ang musika sa galaw ng larawan.

Kailangang balikan ang mga sandali kung saan nagkakaroon tayo ng pagmamalay sa panahon, at ng pagsasaysay sa mga guwang nito dahil sa musika ni Bach at nina Serapio at Montenegro na kusang nakikipangusap sa klasikong kayarian ng tunog at himig ng una. Ito ay kung ang bernakular na sinasambit ay uunawain na pumapatungkol sa musika bilang wika. Sa kumbersasyong nagaganap sa pagitan nina Bach at ng mga musikero ng Sonata Maria, kabilang na sina Ramon at Maria, higit nating mauunawaan kung ano nga bang wika ang pinatutungkulan ni Propesor Atienza sa mapaglimi niyang mga kataga na “bernakular na modernidad.” Bakit kaya si Bach, at hindi si Mozart? Paano kung ang piniling piyesa ay “fugue” at hindi “badinerie,” isang “cantata” at hindi “sonata?” Ano ang mayroon sa musika ng Alemanya sa panahong iyon na maaaring magsilbi bilang kontrapunto sa musika ng Pilipinas sa pagkakataong ito? Ano naman ang maihahandog natin sa Alemanya ni Bach mula sa ating bayan ngayon? Upang mapalawig pa nang husto ang musikal at musikolohikal na pagsipat na ito sa kontemporanyong pelikula, maaari ring ihambing at itambis ang pelikula ni Fiola sa gawa ni Dan Villegas sa “The Breakup Playlist” (2015) at nang lubus-lubos na ang suri, sa “Begin Again” (2013) ni John Carney. Sa isang palahambingang post-kolonyal, ano ang pagkakaiba ng ganitong kumbersasyon ng Bisaya kay Bach sa pagbali ng pangungusap ng klasisismo na isinagawa ni Heitor Villa-Lobos, sa kanyang “Bachianas Brasileiras” (1930-1945)?

Sa usapin ng bernakular bilang bernakular, maaaring munang magbuhat sa isang diskusyon ng Bisaya bilang wika ng pelikula, lengguwaheng dinaranas natin bilang salin sa Ingles, at bilang salin na rin sa masalimuot na hugpungan ng sinematograpiya, disenyong biswal, editing, at siyempre, ng tunog at orkestrasyong awral, dahil, at kung maaari, laban sa iba pang mga wika ng kapuluan, at sa huli, laban sa musika. Ganunpaman, hindi rin nararapat na mapako lamang tayo sa usapin ng tambisan sa pagitan ng rehiyunal at nasyunal, o kung mamarapatin man, ng rehiyunal at global, mga sitio ng diskurso na ginagalawan ng Sonata Maria bilang textong kosmopolita. Sa ganang akin, kinakailangang ibalik ang “bernakular na modernidad” na mababanaag sa isang pagsusuring musikolohikal sa pelikula sa mga kondisyon ng himagsikan na kumukulob sa malay ng pangunahing tauhan sa pagitan ng romantisismo at realismo, sa pagitan na nga, na isang surrealismo, upang hindi lamang natin maipagdiwang si Ramon sa bingit ng bini at digma, o sa loob ng kung anumang tambalan na mapagpapantasyahan ng kung sinong isip-rebolusyonaryo. Samakatwid, kalakip na paanyaya sa atin na binabasa ang musika ng rebolusyon sa isang pelikulang mula sa rehiyon na taluntunin ang inabot na landasin ng palahimigang mapanghimagsik mulang “Jocelynang Baliwag” at “Marangal na Dalit ng Katagalugan” na marahil ang alingawngawan ay ngayon pa lamang natin napapanagimpan, kung hindi man unti-unti nang naririnig. Daghang salamat ug maayong gabii sa inyong tanan.

Talasanggunian

Atienza, Aristotle. “Pagkilala sa Pinakamahusay na Tunog at Orkestrasyong Awral ng 2014.”www.yccfilm.wordpress.com.

Bach, Johann Sebastian Bach. “Badinerie.” Sa “Suite No. 2 in B minor, BWV 1067.” Leipzig, 1738-1739.

Benjamin, Walter. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” Sa Illuminations. Pinamatnugutan at binigyan ng pambungad ni Hannah Arendt. Isinalin ni Harry Zohn. New York: Shocken Books, 1968.

Guazon, Tessa Maria. “The Wonders of Getting Lost.” Sa 24th and 25th Annual Circle   Citations for Distinguished Achievement in Film for 2013 and 2014. Diliman,   Quezon City: Film Desk of the Young Critics Circle, 2015.

Marquez, Gabriel Garcia. Cien Años de Soledad. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1967.

Sonata Maria. 2014. Direction: Bagane Fiola. Screenplay: Bagane Fiola, kasama sina   Margaux Denice Garcia at Melona Grace Mascarinas. Actors: Krigi Hager, Prexy Whittmer.

*Editor’s Note: This paper was supposed to be delivered on 6 July 2015 at the Ateneo de Manila University, but heavy rains caused the cancellation of the event.

 
 

Tags:

Primal Scenes of Our Foremost Yearnings: Critique of Contemporary Filipino Selections at the World Premieres Film Festival Philippines 2015

J. Pilapil Jacobo

A mode of production that attended the rise of independent cinema in the country is a practice of filmmaking that would aspire a first screening in a festival of cinema somewhere, as long as the city hosting the event could claim global or post-colonial pertinence. This critique is not saying that there is something essentially wrong with such an attitude of motion picture technology, but, at the very least, the mentality that has been bred among a few, if not most, of our Filipino film practitioners in search of their metropolitan audiences can be described to be counter-productive. The idea of a “world premiere” that must be situated “elsewhere” elided the public that also needed to be transported with the concept of “independence.” The converse to this problematic is of course an inauspicious reality to a portable cinema always already overpopulated with self-proclaimed advance guard aesthetes: that local spectatorship was abandoned with the movie in our directors’ minds desperately seeking to be played in a theater somewhere else, like in Northern Europe…anywhere, as long as it is not North Edsa, the premiere shall have been perfect. This effort of the Film Development Council of the Philippines to program a sizeable number of local films in sections like ASEAN Skies and in a set exclusively devoted to Filipino New Cinema aspires toward a corrective of sorts, particularly when spectatorial consciousness is conditioned to believe that the “world premiere” will be held “here.” As a critic who labors with the genre of the review, and intends to subject the “second look” under severe erasure, I choose to write about film, not with a “deliberate intent of being difficult and nothing else” (as my detractors have conveniently phrased), but with the idea of difficulty itself as a category of critique, particularly as the circuits of exchange that our species of cinema in these parts have traversed impossibly entails a form of writing that merely tracks form and its appreciative resonance when disseminated in the public spheres of neo-imperial Filipino democracy. How can one receive a text “with difficulty” when it is expected to be accepted as such, a product that effaces its own material precarity, because it is always already “beautiful,” “different,” “inventive” (the idiom of current review adjectivation is limitless). So now I ask: What recalcitrance is proposed to screen a Filipino world film “here” in a particular conjuncture already monopolized by a culture industry that preempts every other broadcast opportunity through a network of misrecognizing identitarian polities? What primal scenes have our filmmakers narrated so that a cognition of the contemporary could at least insinuate is coming into sound and image? How does one resist the facility of reception? How does one take pleasure in a “dissensus” of taste?

da dog show 2

In “Da Dog Show” (2015), Ralston Jover revisits abjection as a rubric of social analysis through the figure of an animal under the duress of spectacle. As in “Bakal Boys” (2009) and “Bendor” (2013), constraint is embodied by the lack of access to the culture of commodity, forcing a lumpen family to reside in a mausoleum in the Cementerio del Norte, and earn a living in the metropolis through their performative practice in an itinerant troupe centered on a canine duo domesticated to perform humanoid games for city folk begging to be entertained in spite of the vigors of their own aspiration toward urban excitability. The lure of abjection somehow becomes persuasive in the endearment of the animal into a social unit where maternal absence gains a spectral argument and where the embodiment of progeny remains incomplete with a son estranged with his mother abandoning patriarchal protection in search of better domiciliary equipment. Feminine desertion is represented to effect the debilitation of the body of a formerly virile father, the exposure to the erotic of the elder son, and the initiation of the daughter into female forms of reverie, an imaginative mode that can only be perceived by her public as an irreparable foray into madness. This maniacal moment lends the film a phantasmatic patina that was last seen in Mario O’Hara’s “Babae sa Bubungang Lata” (1998) and “Sisa” (1999), arguing for a surrealist turn within the social realist agenda. The finale resolves the case of the estranged son, but only after an act of exchange discharged in a scene that occurs off-screen but whose violence we hear with the most fearful, the most tremulous ache. As he has consistently asserted in a filmography that embraces the open end, Jover argues for the calculus of indeterminacy whenever a somatic predicament is encountered. In this case, the question of a soul that comes and goes, like the “monsoon,” is allowed to howl, and then abruptly fade, to that point of rhetorical facture, before all manner of despair. Hence, Mercedes Cabral’s pursuit of the irrational must assay a path into a tender understanding of a lingering breakdown that refuses sheer breakage.

maskara

Genesis Nolasco’s “Maskara” (2015) is a competent piece of cinema, insofar as it offers an intelligible critique of governmental surveillance in the age of information technology, through a conjuncture of conspiracy whose coordinates are plotted out in print and broadcast media, military intelligence, and Sinophone imperiality. The complexity of such an anatomical scrutiny of socio-political ills is held together by the folk tropology of secrecy and truth disseminated in the island of Marinduque during its Longinian rites of passage in the Lenten summer. Such directorial control over a materiel of sociological texture is complemented by an ensemble of actors who manage to infuse the mood of thriller with a serendipitous ambience of romantic comedy, the uncanny triangulation delightfully calibrated by Ina Feleo, Ping Medina, and Lance Raymundo.

kwento-nating-dalawa_2

Just like “That Thing Called Tadhana” (2014) and “English Only, Please” (2014), “Ang Kwento Nating Dalawa” (2015) is a failed attempt at subverting the Filipino romantic comedy genre. Nestor Abrogena labors to achieve the exception by investing on a screenplay that imitates the flânerie of bodies as well as the aimless speech that engenders them to inhabit amorously the collective trauma that is embedded in a metropolis, a la Richard Linklater’s “Before” trilogy (1995/2004/2013). It would have been instructive to screen a method of romance that could argue for the post-coloniality of feeling while the amorous subject negotiates one’s place in a city that decays in “combined and uneven development,” but what the film affords to depict is a portrait of bourgeois entitlement evinced by the antipathetic face of Emmanuelle Vera, who is too committed to an imperturbable pretense to sentiment, driving an inherently expressive Nicco Manalo to develop a histrionic technique that intimately resembles a normative strain of attention deficiency. The interdiction against such a romantic entanglement finds a convenient alibi not only in art but also—and this is more significant—in an aesthetic regime that prohibits all the more because purveyed by academe. What this premise contributes to the claim to romantic exception is a form of assault to the narrative groove that essentially provides for a defense of the amorous arrangement: a sentimental education through cinematic technology, particularly through an apprenticeship in the schemes of screen/writing. If the singular screenplay that is submitted at the end of the film chooses “the story that never was” rather than “the story that could have been,” “Ang Kwento Nating Dalawa” is not only a reactionary work, it is a piece of cinema that is afraid of its own claims, and of itself, ultimately: erotophobic, in the sense that it must repress the exception that it is capable of conceiving…if at all, even as a passing reverie. That said, there is one moment worth one’s while: a bed scene where the anticipated deshabille no longer belongs to the body but to the narrative written all over bodies reluctantly disengaging from a protracted engagement with affection and the terms which further impede its release. Here is where the film becomes an index to a zone of cinema that can already be gleaned in 1) a mise-en-scène that demonstrates the amplification of longing in such a Procrustean space and 2) the sound engineering of breaths by turns cleaved and tethered until a pointillist arrangement of silence. As well, one is finally allowed tactile relation to strombolian registers within the subterranean tension between Vera and Manalo; their choreographic intimacy convinces one that a gesture held back, and held back till lost and forgotten, like a touch that can no longer perch on the Other’s skin, is what takes us to erotic gnosis.

piring2

Craig Woodruff, Jr.’s “Piring” (2015) arrests ideology as the misrecognition of one’s relation with the modes of production, with a metaphor of the fold that blinds the eye from perceiving reality separate from the effects which make it more real than itself. The originality however ends where this trope is initiated, for the rest of the film is a rehearsal of a Philippine species of the pornography of poverty, particularly through a thesis of destitution that drives bodies of distress to turn to prostitutive acts of survival. When the blindfold materializes in the finale, Philippine cinema might have descended into a nadir like one other, and one that is difficult to overcome, especially when the failure of immanent critique reveals a concominant penury in the aesthetic plane; the piece of cloth is that which allows the incest taboo to be violated in a spectacle that inadvertently affirms the sanction of poverty as economic essence as far as the third world lumpen is concerned. This is where contemporary cinema’s adherence to naturalism proves to facilitate the breakdown of an ethic when one is found out eroticizing an impasse that arrests the irrevocable passage of crisis.

143ty

Set in Bangkok, Ho Chi Minh City, and Siem Reap, Charliebebs Gohetia’s “I Love You. Thank You” (2015) aspires to configure a gay Southeast Asian romance from a diasporic Filipino perspective. The vision that this position yields is a Philippine enamoration with the capital that is circulated in the Southeast Asian mainland, just because the Filipino aspirant has not subjected his neo-imperial entitlement to an auto-ethnographic account of the post-exotic. Whatever modicum of affective labor is written over the Filipino characters, they remain consumers of an alien culture that is refused engagement. Thailand, Vietnam, and Cambodia are not contact zones where a solidarity against the global could be forged through the Philippine; instead, they are prostitutive spaces where the Filipino can generate disposable income, access sexual licence, and invent a triumphalist version of the self while eliding the national predicament. Just like the film itself, Joross Gamboa, Prince Stephan, and CJ Reyes are tourists who trample upon the ruins of Ayuthaya, Saigon, and Angkor; their pillage is implemented in a misreading of homosexual affection as effeminate affectation, and one that cannot rise to the dignity of feminist insight, because of a melodramatic sensibility on victimage that further debilitates the narrative to arque for queer affect. Effeminacy does not turn into male femininity—the male actors are just staging their homophobic rehearsals of bakla embodiment; no amount of pouting, catwalking, and screaming along the gay district of Bangkok can persuade any self-respecting advocate of gender sentiment that these performers have any regard for the history of trans-subjectivity this region of queer possibility has painstakingly, and painfully imagined.

pangkoy

Fifteen minutes into Jonah Lim’s “Sino Nga Ba Si Pangkoy Ong?,” (2015) one should already know that the rest of movie will be a waste of synaptic employment to anyone who can muster enough patience with a bourgeois apology for its male subjects who refuse to participate in an economy premised on the possibility of dignified labor through unalienated work. The guiltless swindling and scamming that the characters resort to in order to generate income make the wantonness of the gambling in Ian Loreños’s “Saturday Night Chills” (2013) a forgiveable case of adolescent felony. That Kiko Matos, Paulo de Vera, and Elston Jimenez fulfill their fantasy as best-selling authors in the end not only purveys a condescending notion of the literary through a rationalization of the populist ideology that the works of Bob Ong and Marcelo Santos III have perpetuated; their purported success as writers also misrecognizes a possibility of the popular that can be derived from forms of pop culture which can legitimately permeate national consciousness through aesthetic movements intercepting networks of investment and pre-empting circuits of profit.

sinners

In “Of Sinners and Saints,” (2015) Ruben Maria Soriquez stages the limits of the Roman Catholic missiology that Europe still fantasizes to be current by having Spanish and Italian friars curate the Mother of Divine Providence Parish in Payatas. Such an assignment exposes the Roman priest to hapless cases of child labor and domestic violence, while holding comparative language lessons in Italian and English during Sunday School and proto-feminist modules within sessions on catechism with the Legion of Mary. Engaged with this brand of ethnography, the film deftly covers an ambit of compassionate social analysis, with a cinematographic grain that is uncompromising in its exposure of the affects which make a congregation unravel alongside the fringes of an already worn out social fabric; ecclesiastical intervention in the social sphere is convincingly articulated to abrogate state custody of bodies invested with deleterious political destiny. Just when an Italianate predicament comes to grips with Latin American liberation theology in the Philippine post-colony, Castilian neo-conservatism interferes with the screenplay, and reveals a miscegene to have been born and raised between the Roman when he was still a deacon and a Filipina in her nights of harlotry. This complication afflicts the narrative with a sense of criminality, which consumes the last third of the movie in an indulgent raid of the syndicate’s lair and a chase within the slum’s labyrinth. Together with Genesis Nolasco’s “Maskara,” the film announces Philippine Cinema’s return to social realist form. Miss Chanel Latorre’s previous attempts at dramatic versatility might have illustrated a cloying eagerness to be noticed as an indefatigable executor of serious actressing, but with the range of susceptibilities she has exhibited in this piece, I can be persuaded to revisit impressions of her incapability. At last, her face can register a gamut of agonistic sentiment without descending into the abyssal negativity of victimage. Again, Althea Vega, with that Nazarene sufferance, is stunning.

filemon

As written by esteemed children’s short story writer and playwright Christine Bellen and inimitable theater actor and director Jethro Tenorio, “Filemon Mamon” should have been a radical piece of cinema. It situates the obese child (at the outset awkwardly acted, but finally calibrated well by Jerome Ignacio) within a dietary regime (the bombast is played like no other by Nanette Inventor) that is a symptom of diaspora (portrayed by an affectively migrant Sue Prado) and dissent (essayed by a subtly melancholic Smokey Manaloto). This figure of alterity is further subjected to radical insight in the context of theater itself, when he is tasked to play Andres Bonifacio, the revolutionary. After the birth of the clinic in the film set, Ignacio is diagnosed with a risky condition that can only be dramatized in a parody of the nineteenth century’s queer friar curate. The director Will Fredo squanders this cinematic opportunity through a scenographic sense whose norm is horror vacui, an editorial technique that seems to cut down on longevity by way of a dietary logic, and a cinematographic mannerism that only turns characters into talking heads, scenes into tableau-vivants any freshman from some reputable high school can acquit with respectable flair. An animation sequence should have been sent to any of our film schools for a visual overhaul. The music is also forgettably orchestrated, except for a bar that Guji Lorenzana somehow sings with the requisite tonal augmentation when scoring disagreement.

Mercedes

Finally, like Ralston Jover’s “Da Dog Show,” Alvin Yapan’s “An Kubo sa Kawayanan” (2015) tackles domiciliary equipment. Mercedes Cabral plays Michelle, an embroiderer who lives in a bamboo hut by the Bicol River. Cabral portrays such residency with lackadaisical nonchalance, embodying the drawl of Bicolanos in the peninsular interior, as if she has truly understood the “tristes tropiques” that turns anyone at home at world’s end into the “gens beatissima” of absolute autochthony. Of course, this indigenous innocence can only be false, but Yapan makes it a point to furnish the error with a folk intelligence that finds joy in what the outside may deem as faulty sentiment. At the very least, there must be a domesticated form of outrage in this persistent anti-modernity that entitles Yapan to allegorize the cubistic hut as an infrastructure of nativity where alienated labor is foreign to the craftworker, while calibrating an atavistic rule of metaphor to deface distinctions even surrealism would not dare to retrogress into, so that affective labor may be fully experienced as the only acceptable way of wordliness. Yapan avoids the perilous path of noble savagery through a recourse to cinema as “object-oriented ontology,” where earthly matter takes precedence over human agency. I am not sure yet whether the cinematic language the director has experimented with can be said to apprehend the neo-impressionism this kind of paradigm shift must evince, or if such a metaphysics of the tropical can take us to an analysis of historical modernity through a critique of empire that has coopted even the sensorium Yapan himself protects with impunity, but yes, at least, this spirited instance of possibilization; a tactile programme might have been laid out for our cinema from Yapan’s torrid zone, where worldly objects have always been waning beside earthly things witnessing our contemporary habitude from their truth only most anterior.

 
3 Comments

Posted by on 06/07/2015 in Film Review

 

Tags:

What is Supposed to Be

A review of Mula Sa Kung Ano ang Noon (From What is Before, Lav Diaz, 2014)

JPaul S. Manzanilla

What was the condition of the country before the imposition of martial law? How were the people like during the time when everything was looking good as it seemed, until one man decided to put our fate in his hands? Lav Diaz once again takes us on a journey back in time when authoritarianism is about to start to understand the particular period which has come to define recent Philippine history.

At the film’s start, a voiceover says that the story we are about to witness comes from memory and is based on true events. Mysterious things are happening in a remote barrio. A person is found dead with bite marks said to be made by an aswang (viscera-sucking beast). Cows are hacked to death. Howling sounds are heard from the wilderness. Houses are burned down. Then we are immersed in the characters’ interactions. Sisters Itang (Hazel Orencio) and Joselina’s (Karenina Haniel) impoverished lives compels the elder Itang to utilize the faith healing powers of Joselina in order for them to survive. Child Hakob (Reynan Abcede) looks for his parents and his uncle Sito (Perry Dizon) fabricates a story that the missed ones are lepers quarantined in the far-away island of Culion (are they rebels or simply the vanished ones in a destitute and felonious community?). Winemaker Tony (Roeder Camañag) rapes Joselina and concocts a tale of their love affair. Parish priest Fr. Guido (Joel Saracho) delivers a sermon that covers up the real cause of the disappearance of Joselina and Itang just to pacify the villagers’ anxiety.

mula

Diaz’s art of slow cinema gives viewers the chance to think and feel through the narrative he carefully crafts, unpressured by swift direction that waylays seemingly inconsequential actions to the detriment of understanding. The camera keeps hold of scenes for a long time and so allows contemplation, a technique that reorders the persistence of vision and the cognitive capacities of spectators. In traditional cinema, reasoning tries to catch up with the rapid current of images and one only ably examines after “finishing” the film. Three long minutes is devoted to the boat ride of Itang who’s brooding over on how she and her sister can survive. Several long scenes portray the mentally ill Joselina. Sito and Hakob blend with the foliage, becoming distinguishable only after they make some movements. There are scenes that show the wide extent of the terrain, only suddenly to have some characters walk in and around them, as though protruding from the natural environment. The film’s astounding photography, all in simple black and white, especially the scenes at the coastline where land, water, air, and fire coalesce and struggle, is Diaz at his usual best. All these visualities are contingent upon how sounds are crisply recorded, from the sounds of the elements and the flora and fauna of the terrain.

When, suddenly, the military arrives at the scene to offer peace, the villagers could not be pacified. It seems that the town is fated to experience both the cause of, and answer to, their problem. Everything falls into place as what is anticipated (by the viewer who knows, by looking from the present, that military rule is about to be imposed) finally happens. All the unexplained occurrences—conditions of deprivation and depravity, in fact—are used to justify the imposition of military rule. Recall how native beliefs are utilized to counter the growth of the revolutionary movement. The aswang as the outsider within that terrorizes the community is the communist alien that should be vilified and put at the stake, according to the classic counterinsurgency stratagem. The armed forces of the state, possessing the legitimate use of violence, arrive on the scene and transform the community, but not without opposition. It is striking to see how local knowledge is used to debunk the excuses for military presence delivered by the officer aptly named Lieutenant Perdido (English translation: lost). Locals ask why classrooms will not be built instead of the roads and bridges the soldiers will construct (to speed up the army’s entry, certainly). In simple non-pedantic fashion, Sito asserts that their place is peaceful prior to the influx of soldiers. Fr. Guido vehemently objects on the sudden restriction of movement imposed on him and his flock. The gossipmonger peddler Heding (hilariously portrayed by Angelina Kanapi) who even invents a tale that Joselina is a daughter of a kapre (a monstrous male beast) and is the source of the town’s misfortunes is, after all, a military spy who facilitates the arrival of the soldiers. It is the film’s brilliance that it situates Martial Law far from the center, not in Manila where the dictator is supposed to be besieged, but at the periphery where the most basic problems of inequality and the worst inanities by state lackeys are ignored.

The recurrent mention of the University of the Philippines as the starting points of both communists and military combatants demonstrates that the educational institution is not only feeder to the rebel movement but to the anti-insurgency organization as well. Marcos’ declaration of Martial Law, aired through an unseen radio, is actually only a formal inaugural of what is being enacted all along. The polemical conversation between the writer and farmer strikes at the heart of the town and the entire nation’s collective memory, history, and forgetting. One must be critical, though, of the nostalgia for the pre-Islamic and Christian past which is being suggested as the ideal time before things have become cataclysmic for their town. Such sentiment expresses how things have turned for the worse but also indicates how time has become out of joint so that a revolutionary moment can commence. How can counterrevolution embodied by Martial Law be sublimated?

For what the film reveals is that the past, the countryside , and the masses are not ideal to begin with. The problem does not come from the outside, as suggested by the arrival of the military, it does not lie elsewhere, but within the community, festering their psyche because they are afraid to confront it. Are assaults on native ways of thinking and feeling deflected and weakened by a yearning for a lost past, a before that is not paradisical but about to be transformed by, because it creates, a newer set of contradictions? Here are poor folks deeply entangled in crimes—thieving, raping, lying to their teeth. Unawakened, the masses will never be the messiah of their own fate. When Itang brought herself and her sister to death, right at the Blessed Rock where they used to perform rituals for absolution and where Hakob and Tony steal their offerings, how can redemption ever be attained? The priest who disputes the army is the same man who hides the truth of the sisters’ death, really serving as an ideological apparatus to conserve a dying community. Ironically, it is the rapist and liar Tony who questions Fr. Guido. To false consciousness, he re-joins the consciousness of the falsity of things, a brave response to the regime of lies that perpetuated the dictatorship. Tony eventually dies under the hands of Sito, enraged by the almost incestuous rape, maddened by the suicidal turn of events in their village, and perhaps breaking down from the edifice of lies rapidly collapsing in front of his eyes.

The refusal of the rebels to answer back despite being tortured is a classic act of defiance that would eventually devastate the reign of terror, not in the film but after the time contained in it, in living history. Thickly describing situations – from the cosmos of customs to the complementarity of folk belief and Roman Catholic religion and from the terrors of militarism to the quotidian character of agrarian life – Mula sa Kung Ano ang Noon is simply astonishing in how it reveals the prelude to a nightmare in Philippine history. The trauma of Martial Law is delicately attended to by Diaz in this painstaking elaboration of what is supposed to be the condition of our misery.

JPaul S. Manzanilla is engaged in research on the histories of photography, cinema, and television in the country.

 
Leave a comment

Posted by on 07/06/2015 in Film Review

 

Tags:

Pagkilala sa Pinakamahuhusay na Lunsarang Pelikula ng 2014

Patrick D. Flores at J. Pilapil Jacobo

Iginagawad ang Pinakamahuhusay na Lunsarang Pelikula ng 2014 sa Dagitab, Nick & Chai, at Sonata Maria.

Makasaysayan ang romanse sa Dagitab ni Giancarlo Abrahan dahil sa pagsaluysoy nito sa buhay-erotiko ng mga intelektwal sa pamantasan. Tampok ang tambalan nina Nonie Buencamino at Eula Valdes, naitatangi ng pelikula ang dusa at kasiyahan na lubos na naglalangkapan habang nakikipagbuno ang mga palaisip sa sariling hindi natitinag ang lumbay at sa lipunang higit pang dakila ang kalungkutan, sapagkat anuman ang pagkalugmok na tumatambang, nagbabadya lagi ang mga pansamantalang alab na maparirikit pa ng panahon na sa maluwalhating hilagyo ay salitang bumubungad at nagpapahimakas.

Giancarlo Abrahan and still from Dagitab

Giancarlo Abrahan and still from Dagitab

Sanaysay sa dalamhati ang Nick & Chai nina Cha Escala at Wena Sanchez. Ganunpaman, hindi tinuturol ng dokumentaryo ang nakasanayang indignidad na matagal nang ipinaloob sa mga salaysay hinggil sa sakuna, na para bang ang tanging kalikasan ng tao sa harap ng trahedya ay ang maglunoy sa mga lumipas at tuluyan nang nawala. Nananatili ang tanaw sa isang lugar kung saan hindi maikakaila ang gayong kawalan, subalit maaari ring kilalanin ang umuusbong na kasanayan na igalang ang nananatiling lakas ng kalooban na lumulan sa mga duyan ng magiting na lipunan.

Wena Sanchez (left) and Cha Escala and still from Nick & Chai

Wena Sanchez (left) and Cha Escala and still from Nick & Chai

Sa unang malas, ensayo sa palasak nang sipat sa kamalayang eksistensyal ang Sonata Maria (Ug Ang Babayeng Halas ang Tunga sa Lawas) ni Bagane Fiola, ngunit may kabihasnan ang pelikula sa paglayas mula sa baog na kadiliman ng narsisismo sa kasalukuyan. Sa halip, marangya ang hulagwayan sa sarikulay na liwanag ng kabataang isip na tapat sa kanyang mga kinakaharap na guwang kaya’t nagagawan ng paraan na kipilin ang silakbo at patiningin ang pagdaramdam ng sariling unti-unti at isa-isang niyayakap ang mga murang pangarap na katambal naman talaga ng mga mahal na kasawian.

Bagane Fiola and still from Sonata Maria

Bagane Fiola and still from Sonata Maria

 
Leave a comment

Posted by on 04/05/2015 in Philippine Film

 

Tags: , , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,900 other followers